anh chị cho em hỏi bên em thay đổi tên thành viên góp vốn do đc ng cũ nhượng lại…

– anh chị cho em hỏi bên em thay đổi tên thành viên góp vốn do đc ng cũ nhượng lại cổ phần trong giấy phép đăng ký kinh doanh, thì khi em làm mẫu 08 gửi thông báo cho thuế thì điền vào chỉ tiêu nào ạ, e có phải thông báo với sở kế hoạch đầu tư ko ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

One thought on “anh chị cho em hỏi bên em thay đổi tên thành viên góp vốn do đc ng cũ nhượng lại…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *