Anh chị ơi, cho e hỏi với ah. E chuyển quận và muốn dùng tiếp hóa đơn,…

– Anh chị ơi, cho e hỏi với ah. E chuyển quận và muốn dùng tiếp hóa đơn, e khai vào mẫu 3.12 thế này có đúng ko ah. E có 150tờ hd, dùng đến tờ thứ 15 rồi ah. Em cảm ơn ah!Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *