các anh chị cho em hỏi, em xuất hoá đơn quý 3 nhưng nhân thiếu số tiền , đã báo …

– các anh chị cho em hỏi, em xuất hoá đơn quý 3 nhưng nhân thiếu số tiền , đã báo cáo thuế và gửi hoá đơn cho khách hàng, giờ phải làm sao ạ? em cảm ơn!

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 9, 2016

account_box admin

2 thoughts on “các anh chị cho em hỏi, em xuất hoá đơn quý 3 nhưng nhân thiếu số tiền , đã báo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *