Anh chị cho em hỏi tí. Công ty xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng của…

– Anh chị cho em hỏi tí. Công ty xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty, thì trên giấy nộp tiền của ngân hàng ghi tên của giám đốc hay kế toán thanh toán ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 9, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *