a/c ơi cho e hỏi nhờ chút ạ!hđ lao động ko xác định thời hạn có phải đóng bhxh …

– a/c ơi cho e hỏi nhờ chút ạ!
hđ lao động ko xác định thời hạn có phải đóng bhxh ko ạ

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 8, 2016

account_box admin

14 thoughts on “a/c ơi cho e hỏi nhờ chút ạ!hđ lao động ko xác định thời hạn có phải đóng bhxh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *