Giúp mình với !!!!!!!Cty mình làm thông báo phát hành hóa đơn rồi. hình thức tự…

– Giúp mình với !!!!!!!
Cty mình làm thông báo phát hành hóa đơn rồi. hình thức tự in . Ký hiệu là …/16T.
Nhưng khi xuất in từ ứng dụng ra chưa chỉnh lại thành …./16P
đã xuất hóa đơn ra khách hàng 1 tháng.
Giờ phải xử lý ntn được ạ ?
mọi ng cho ý kiến để bài viết đỡ trôi ạ .
cảm ơn !

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 7, 2016

account_box admin

9 thoughts on “Giúp mình với !!!!!!!Cty mình làm thông báo phát hành hóa đơn rồi. hình thức tự…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *