A, chị cho e hỏi với ạ. Cty e bên xây dựng, co nhận thầu của cty thầu chính. Như…

– A, chị cho e hỏi với ạ. Cty e bên xây dựng, co nhận thầu của cty thầu chính. Nhưng bên e chỉ bên nhân công thôi, vậy khi e xuất hóa đơn thì hạch toán thế nào ạ có phải chỉ ghi nhận doanh thu k ạ, k có giá vốn ạ. Với lại lương công nhân thì e hạch toán thế nào dc ạ

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 7, 2016

account_box admin

14 thoughts on “A, chị cho e hỏi với ạ. Cty e bên xây dựng, co nhận thầu của cty thầu chính. Như…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *