Cả nhà ơiCho mình hỏi: mình đã cài HTKT 3.4, nhưng vô nộp tờ khai, thì nó báo :…

– Cả nhà ơi
Cho mình hỏi: mình đã cài HTKT 3.4, nhưng vô nộp tờ khai, thì nó báo : Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút”; mà chờ hoài chẳng thấy nó nhảy tệp cần trình ký. Vấn đề này giải quyết thế nào mọi người. giúp mình với.

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 7, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Cả nhà ơiCho mình hỏi: mình đã cài HTKT 3.4, nhưng vô nộp tờ khai, thì nó báo :…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *