a chị cho e hỏi tháng 9 e có làm hồ sơ chốt sổ cho ng lao động nhưng sai số CMND…

– a chị cho e hỏi tháng 9 e có làm hồ sơ chốt sổ cho ng lao động nhưng sai số CMND do ng lao động đổi số CMND, e có lam thủ tục bảo lưu bảo hiểm, xin in lại bìa sổ, với chốt sổ luôn. e thắc mắc tại sao phải bảo lưu, với e cũng k thấy sửa lại số CMND trên sổ BHXH vì theo luật là k cấp lại sổ mới trong TH đổ số CM nhưng như v có gây khó khăn khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp k ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 5, 2016

account_box admin

2 thoughts on “a chị cho e hỏi tháng 9 e có làm hồ sơ chốt sổ cho ng lao động nhưng sai số CMND…”

  • Đổi số CMND của người lao động thì bảo người lao động lên Công An xin xác nhận số CMND cũ với số mới là của cùng 1 người, rồi làm thủ tục hưởng bình thường. Chỉ làm hồ sơ điều chỉnh lại thông tin khi ngày tháng năm sinh CMND mới có thay đổi so với số cũ thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *