Chào mọi người.Hết thời gian thử việc, sếp em đang muốn cho một bạn nghỉ việc, …

– Chào mọi người.
Hết thời gian thử việc, sếp em đang muốn cho một bạn nghỉ việc, do không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Anh/chị/bạn nào có mẫu quyết định cho thôi việc vì lý do trên có thể chia sẻ được không ạ. Vì em tìm trên mạng chỉ toàn là quyết định nghỉ do tự viết đơn xin nghỉ, hoặc là vi phạm pháp luật.
Em cảm ơn!

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 5, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Chào mọi người.Hết thời gian thử việc, sếp em đang muốn cho một bạn nghỉ việc, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *