Ac cho e hỏi là khi mình mua lại Nhãn hiệu của mì ăn liền Sao Mai, là sản phẩm d…

– Ac cho e hỏi là khi mình mua lại Nhãn hiệu của mì ăn liền Sao Mai, là sản phẩm do cty tạo lập và rất được thị trường ưa chuộng, theo đánh giá của chuyên gia giá tổi thiểu là 100tr, 1 CTy nước ngoài khác mua vs giá 106tr. Vậy cho e hỏi khoản nào đủ tiêu chuẩn để liệt kê vào Tài sản của đơn vị trên BCĐKT ạ? Và giá thích hợp là bao nhiêu?

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 5, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Ac cho e hỏi là khi mình mua lại Nhãn hiệu của mì ăn liền Sao Mai, là sản phẩm d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *