tham gia kế toán chục năm rồi, giờ vào ứng dụng htkk3.4.0 hỏng hiểu kê khai thuế…

– tham gia kế toán chục năm rồi, giờ vào ứng dụng htkk3.4.0 hỏng hiểu kê khai thuế gtgt ntn nữa, chả nhẽ ghi 01 cục tổng thuế gtgt đầu vào với đầu ra là xong, vậy cơ quan thuế quản lý cái gì nhỉ??? ai hiểu giải thích giùm mình với

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 3, 2016

account_box admin

7 thoughts on “tham gia kế toán chục năm rồi, giờ vào ứng dụng htkk3.4.0 hỏng hiểu kê khai thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *