Khoản hỗ trợ có tính doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân

 Khoản hỗ trợ có tính doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân

Tôi làm đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng cho công ty mỹ phẩm. Nhưng do gần đây hàng bán không được tốt công ty có hỗ trợ tiền thuê nhà cho tôi thêm 20 triệu/1tháng bắt đầu từ tháng 8/2015. Vậy tôi muốn hỏi khoản hỗ trợ này tôi có tính vào doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:
Tại Điều 5 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định Doanh thu tính thuế là tổng số tiền hoa hồng, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được trong năm dương lịch.

Như vậy doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân bằng tổng số tiền hoa hồng được hưởng cộng với khoản trợ cấp tiền nhà. Nếu tổng doanh thu lớn hơn 100 triệu bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp doanh thu 1 năm nhỏ hơn 100 triệu bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *