Khoản chi phí đi lại, ăn ở cho đoàn công tác đi nâng cao trình độ tay nghề ở nước ngoài thì Công ty có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp hay không?

Khoản chi phí đi lại, ăn ở cho đoàn công tác đi nâng cao trình độ tay nghề ở nước ngoài thì Công ty có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp hay không?

Để nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, vừa qua Công ty tôi có cử 1 đoàn 6 người sang Nhật để học tập kinh nghiệm. Vậy xin hỏi, khoản chi phí đi lại, ăn ở cho đoàn công tác đó Công ty có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điểm 2.9 Điều 4 Thông tư 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

Như vậy, nếu khoản chi của Công ty bạn cho người lao động đi công tác nước ngoài học tập đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *