Mình ko nộp được tờ khai thuế tncn theo quý, lỗi mẫu tờ khai hết hiệu lực?. Phải…

– Mình ko nộp được tờ khai thuế tncn theo quý, lỗi mẫu tờ khai hết hiệu lực?. Phải làm sao ạ?

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 31, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Mình ko nộp được tờ khai thuế tncn theo quý, lỗi mẫu tờ khai hết hiệu lực?. Phải…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *