Chỗ mình vừa bị thuế vào kiểm tra hoàn thuế có cái hợp đồng cho giám đốc vay khô…

– Chỗ mình vừa bị thuế vào kiểm tra hoàn thuế có cái hợp đồng cho giám đốc vay không tính lãi, bị áp lãi suất có đúng ko nhỉ. Và đang bị tính doanh thu không chịu thuế. con ko xuất cái hóa đơn biếu tang cũng bị phạt nữa chứ. Có ai có cao kiến gì ko

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 31, 2016

account_box admin

17 thoughts on “Chỗ mình vừa bị thuế vào kiểm tra hoàn thuế có cái hợp đồng cho giám đốc vay khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *