Mọi người cho em hỏi : Công ty em thuê đất làm xưởng SXKD, trong hợp đồng thuê c…

– Mọi người cho em hỏi : Công ty em thuê đất làm xưởng SXKD, trong hợp đồng thuê có ghi là bên thuê nộp thuế thay, vậy bên em phải làm giấy tờ gì để lên thuế nộp thuế ạ? chi phí thuê là 8tr/ tháng. Em cảm ơn

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi : Công ty em thuê đất làm xưởng SXKD, trong hợp đồng thuê c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *