Cty mình chuẩn bị giải thể trong năm nay nhưng token đã hết hạn và chưa bct quý …

– Cty mình chuẩn bị giải thể trong năm nay nhưng token đã hết hạn và chưa bct quý 3. Để tránh lãng phí khi gia hạn thêm chữ ký số (ít nhất 1 năm) thì mọi ng cho e hỏi có bên nào gia hạn cks thời hạn 1-3 tháng ko ah? Cám ơn mọi người.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

10 thoughts on “Cty mình chuẩn bị giải thể trong năm nay nhưng token đã hết hạn và chưa bct quý …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *