Chào mọi người. Cho mình hỏi quý 2 mình nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02/KK…

– Chào mọi người. Cho mình hỏi quý 2 mình nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02/KK nhưng mình phát hiện sai phần tổng thu nhập chịu thuế (số thuế TNCN đã khấu trừ vẫn đúng) thì mình có cần nộp bổ sung lại tờ khai khấu trừ thuế TNCN không ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

One thought on “Chào mọi người. Cho mình hỏi quý 2 mình nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu 02/KK…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *