Cả nhà cho e hỏi với ạ. Làm thuế trên htkk 3.4.0mới không có bảng kê chi tiết bá…

– Cả nhà cho e hỏi với ạ. Làm thuế trên htkk 3.4.0mới không có bảng kê chi tiết bán ra mua vào thì khi nộp kết xuất kiểu ji ạ

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

12 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ạ. Làm thuế trên htkk 3.4.0mới không có bảng kê chi tiết bá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *