bước tạo mới hồ sơ cho lđ nghỉ thai sản trên ứng dụng kbhxh mình chọn nghiệp vụ …

– bước tạo mới hồ sơ cho lđ nghỉ thai sản trên ứng dụng kbhxh mình chọn nghiệp vụ nào anh chị nhỉTips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

2 thoughts on “bước tạo mới hồ sơ cho lđ nghỉ thai sản trên ứng dụng kbhxh mình chọn nghiệp vụ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *