anh chị cho e hỏi trường hợp công ty đặt in hoá đơn từ số 1-500, mấy chị ktoan t…

– anh chị cho e hỏi trường hợp công ty đặt in hoá đơn từ số 1-500, mấy chị ktoan trước là cứ hết 1 cuốn là chỉ làm thông báo phát hành hóa đơn chứ k phải phát hành hết 500, nên trong báo cáo sử dụng hóa đơn chỉ để tồn cuối kì tới số đã thông báo phát hành hóa đơn,vậy có được không ạ trong khi hợp đồng in hóa đơn ghi rõ in 10 cuốn

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

3 thoughts on “anh chị cho e hỏi trường hợp công ty đặt in hoá đơn từ số 1-500, mấy chị ktoan t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *