Hic, mình vẫn đau đầu vì khoản cửa hang ăn uống làm sao để xuất hóa đơn cho bill…

– Hic, mình vẫn đau đầu vì khoản cửa hang ăn uống làm sao để xuất hóa đơn cho bill trên 200k, chẳng lẽ cứ môi cái xuất 1 lần hay làm sao. Nếu xuất như vậy thì nhiều quá. Có ai có kinh nghiệm xuất ăn uống, bán lẻ không chỉ mình với.

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 28, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *