Cả nhà cho em hỏi về mức hưởng trợ cấp thai sản của người chồng đóng bhxh khi ng…

– Cả nhà cho em hỏi về mức hưởng trợ cấp thai sản của người chồng đóng bhxh khi người vợ sinh con ạ? Em đọc mãi vẫn không rõ số tiền mà người chồng nhận được sẽ là bao nhiêu. Chỉ được nhận 2 tháng lương cơ sở thôi hay sao ạ, mà lương cơ sở có phải là lương cơ bản 1.210.000đ đó ko?

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 28, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi về mức hưởng trợ cấp thai sản của người chồng đóng bhxh khi ng…”

  • + điều 39: Mức hưởng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản : 24 ngày x số ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản. (sinh thường 5 ngày, mổ 7ngày…)
    + điều 38: Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
    nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi vợ sinh thì còn nhận được trợ cấp một lần khi vợ sinh bằng 02 lần lương cơ sở (từ 1/5/2016 là 1.210.000đ)
    còn lương cơ bản là mức ghi trên HĐLĐ > lương tối thiểu vùng > lương cơ sở nhé!
    thắc mắc cách tính thì lên hỏi BH sẽ giải đáp cụ thể thủ tục, điều kiện và số tiền đc hưởng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *