Mọi người ơi cho em hỏi với ạ. Em đang kê khai thuế quý 3/2016 thì phát hiện quý…

– Mọi người ơi cho em hỏi với ạ. Em đang kê khai thuế quý 3/2016 thì phát hiện quý 1 và quý 2 người cũ làm sai.
Hiện em đang kê khai bổ sung quý 1, ở quý 1 thì không có doanh thu chỉ có chi phí, số thuế được trừ ở quý 1 là 10.859.671 mà khi làm tờ khai thuế bạn cũ không ghi vào chỉ tiêu [25] nên kết quả cuối kỳ bằng với đầu kỳ. Bây giờ em kê khai bổ sung như vậy thì đã ok chưa, sao hệ thống báo sai mà em không biết sai chỗ nào
Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *