Hôm nay em có số lạ gọi điện nói là bên thuế thông báo bán tài liệu và sắp có lớ…

– Hôm nay em có số lạ gọi điện nói là bên thuế thông báo bán tài liệu và sắp có lớp tập huấn về việc thay đổi quyết định 48 sang thông tư 33 từ 1/1/2017. Có ai biết vụ này k ạ

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

19 thoughts on “Hôm nay em có số lạ gọi điện nói là bên thuế thông báo bán tài liệu và sắp có lớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *