Chào các bạn!Công ty mình đang chuẩn bị mua một chiếc ô tô nhưng nhờ một người …

– Chào các bạn!
Công ty mình đang chuẩn bị mua một chiếc ô tô nhưng nhờ một người khác đứng tên . Vậy có mẫu hợp đồng đồng nhờ đứng tên hộ giữa cty vơi người đó không ạ. Các bạn cho minh xin mẫu với

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

One thought on “Chào các bạn!Công ty mình đang chuẩn bị mua một chiếc ô tô nhưng nhờ một người …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *