Anh Chị cho em hỏi về vấn đề hóa đơn,Liên 2 ( tờ màu hồng) của hóa đơn viết sai …

– Anh Chị cho em hỏi về vấn đề hóa đơn,Liên 2 ( tờ màu hồng) của hóa đơn viết sai mà bị mất thì mình xử lí thế nào ạ? có ảnh hưởng gì đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ko ạ?

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

One thought on “Anh Chị cho em hỏi về vấn đề hóa đơn,Liên 2 ( tờ màu hồng) của hóa đơn viết sai …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *