Ai biết xin chỉ giúp ạ, cty mình thuê mặt bằng như mọi khi thì 1 năm chú chủ nhà…

– Ai biết xin chỉ giúp ạ, cty mình thuê mặt bằng như mọi khi thì 1 năm chú chủ nhà sẽ đưa 2 tờ hóa đơn đỏ cho mỗi 1/2 năm. Sáu tháng đầu năm 2016 thì có nên mình vẫn hoạch toán bình thường khi nhận hóa đơn, đến 6 tháng sau này, cụ thể là tháng 8/2016 chú đi đóng thuế GTGT và TNDN thì thuế bảo k cần hóa đơn nữa, trong trường hợp này thì khi nào mình đưa tiền thuê nhà vào chi phí được ạ và hoạch toán ra sao? Vừa rồi tháng 10/2016 cty mới thanh toán cho chú 4 tháng tiền nhà (7-10) qua ngân hàng. Giúp mình nhé.

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Ai biết xin chỉ giúp ạ, cty mình thuê mặt bằng như mọi khi thì 1 năm chú chủ nhà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *