Cty em có khoản thu ngoại tệ từ tháng 1/2016 jo dò lại sao kê ngân hàng khoản ng…

– Cty em có khoản thu ngoại tệ từ tháng 1/2016 jo dò lại sao kê ngân hàng khoản ngoại tệ chưa xuất hoá đơn cho khách hành (do khách hàng nước ngoài họ k cần lấy hđ), chưa ghi nhận doanh thu giờ đã tháng 10 em phải xử lý như thế nào ạ?
Hỗ trợ giúp em, cảm ơn các anh chị nhiều.

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

One thought on “Cty em có khoản thu ngoại tệ từ tháng 1/2016 jo dò lại sao kê ngân hàng khoản ng…”

  • 🙂

    Có thể ghi nhận 1 khoản thu (khách hàng thanh toán trước) tháng 1 – ghi nhận 1 khoản cung cấp doanh thu tháng 10 được không?

    Đây có phải là xuất khẩu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *