Các tháng hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động thì có phải nộp số thuế cho các tháng nghỉ kinh doanh không?

Các tháng hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động thì có phải nộp số thuế cho các tháng nghỉ kinh doanh không?

Tôi kinh doanh mặt hàng quần áo. Cuối năm 2014 tôi đã nộp tờ khai và xác định doanh thu dự kiến 150tr/1năm và đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp cả năm. Tuy nhiên từ tháng 7/2015 do phải sửa chữa, nâng cấp cửa hàng nên tạm dừng kinh doanh 6 tháng. Như vậy tôi có phải nộp số thuế cho các tháng nghỉ kinh doanh hay không?

Trả lời:
Theo Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh có quy định:

“…Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, hộ kinh doanh cửa bạn được sẽ giảm 06 tháng tiền thuế khoán tương ứng với số tháng bạn tạm nghỉ kinh doanh. Để được giảm thuế bạn phải thông báo với cơ quan thuế về việc ngừng, nghỉ kinh doanh chậm nhất là một ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *