Chào hội kế toán.Em muốn hỏi về BHXH. Em đã có QĐ nghỉ việc từ tháng 3/3016, s…

– Chào hội kế toán.

Em muốn hỏi về BHXH. Em đã có QĐ nghỉ việc từ tháng 3/3016, sau 1 năm dự định tất toán sổ BH cũ. Vậy nếu tháng 01/2017 em đi làm thì mở sổ mới được không ạ, có liên quan gì đến sổ cũ khi kết toán không?

Em cảm ơn.

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 20, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Chào hội kế toán.Em muốn hỏi về BHXH. Em đã có QĐ nghỉ việc từ tháng 3/3016, s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *