anh chị ơi giúp em với. em tải bảng kê lên sao nó báo kê khai sai. mà ng…

– anh chị ơi giúp em với. em tải bảng kê lên sao nó báo kê khai sai. mà ngày hóa đơn em nhập đúng ạ! huhu!!Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 20, 2016

account_box admin

One thought on “anh chị ơi giúp em với. em tải bảng kê lên sao nó báo kê khai sai. mà ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *