có anh chị nào tải HTKK 3.4.0 về dùng chưa ạ. sao khi kê khai thuế GTGT, e ko th…

– có anh chị nào tải HTKK 3.4.0 về dùng chưa ạ. sao khi kê khai thuế GTGT, e ko thấy tờ phụ lục 1 và 2 như trước nhỉ? ai bít chỉ e với.

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 19, 2016

account_box admin

8 thoughts on “có anh chị nào tải HTKK 3.4.0 về dùng chưa ạ. sao khi kê khai thuế GTGT, e ko th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *