Các anh/chị giúp em với, em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà bị lỗi này …

– Các anh/chị giúp em với, em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà bị lỗi này là sao ạ? File của e k có dòng 55 ạ.Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 19, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Các anh/chị giúp em với, em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà bị lỗi này …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *