các A/C cho e hỏi với ạ, quý 2 em nhập thiếu 3 hoá đơn đầu vào, giờ báo cáo quý …

– các A/C cho e hỏi với ạ, quý 2 em nhập thiếu 3 hoá đơn đầu vào, giờ báo cáo quý 3 em phải kê khai thuế gtgt như thế nào ạ? em mới làm nên chưa hiểu lắm mong A/C trong hội chỉ dùm em với ạ

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 18, 2016

account_box admin

8 thoughts on “các A/C cho e hỏi với ạ, quý 2 em nhập thiếu 3 hoá đơn đầu vào, giờ báo cáo quý …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *