Mn cho e hỏi vấn đề này nhé. Có 1 hoá đơn mà sếp e dùng tài khoản cá nhân để c…

– Mn cho e hỏi vấn đề này nhé.
Có 1 hoá đơn mà sếp e dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản. Như vậy có vấn đề gì ko ạ.

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 17, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Mn cho e hỏi vấn đề này nhé. Có 1 hoá đơn mà sếp e dùng tài khoản cá nhân để c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *