Anh chị trả lời giúp e với ạ: Ngày làm bb nghiệm thu theo giai đoạn của em là ng…

– Anh chị trả lời giúp e với ạ: Ngày làm bb nghiệm thu theo giai đoạn của em là ngày 20/9/2016 đến ngày 28/09/2016 thì chủ đầu tư chuyển tiền cho bên e. Vậy jo e mún sửa ngày nghiệm thu theo khối lượng qua tháng 10 thì liệu có hợp lí không. Vì ngày chuyển tiền trc ngày nghiệm thu e sợ ko hợp lí. Anh chị giúp e

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 17, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *