a/c ơi cho e hỏi nhờ chút ạ cty ký hđld thời vụ nlđ làm cam kết 02 thì mỗi quý …

– a/c ơi cho e hỏi nhờ chút ạ
cty ký hđld thời vụ nlđ làm cam kết 02 thì mỗi quý có phải làm gì liên quan đến thuế tncn ko ạ

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 17, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *