Thu nhập chịu thuế TNCN của từng người trong 1 hộ kinh dưới 100 triệu có thuộc diện được miễn thuế khoán có đúng không?

Thu nhập chịu thuế TNCN của từng người trong 1 hộ kinh dưới 100 triệu có thuộc diện được miễn thuế khoán có đúng không?

Gia đình tôi có 05 người cùng tham gia kinh doanh nhưng bố tôi đứng ra làm đại diện, là chủ hộ kinh doanh. Doanh thu năm 2015 ước tính khoảng 300 triệu đồng một năm, nếu chia bình quân theo đầu người thì chỉ khoảng 60 triệu//1 người/1năm. Thu nhập chịu thuế TNCN của từng người dưới 100tr nên thuộc diện được miễn thuế khoán có đúng không?

Trả lời:
Tại Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh có quy định:

Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Như vậy, ngưỡng doanh thu để xác định không phải nộp thuế khoán cho hộ gia đình kinh doanh không xác định dựa trên doanh thu chia cho từng cá nhân mà xác định cho một người đại diện duy nhất, do đó hộ gia đình của bạn có mức doanh thu 300 triệu đồng/năm thuộc diện nộp thuế khoán.

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *