mọi người cho em hỏi là làm thế nào để tải được tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/…

– mọi người cho em hỏi là làm thế nào để tải được tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK đã nộp rồi với ạ. Em chân thành cảm ơn mọi người ạ!

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

5 thoughts on “mọi người cho em hỏi là làm thế nào để tải được tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *