cho em hỏi các anh chị một vấn đề. khi kiểm kê quỹ, ngoài đối chiếu số tiền thực…

– cho em hỏi các anh chị một vấn đề. khi kiểm kê quỹ, ngoài đối chiếu số tiền thực tế với sổ quỹ thì có cần đối chiếu với sổ chi tiết tiền mặt không ạ. hiện em là sinh viên, mong các anh chị giúp đỡ! cảm ơn!

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *