Cả nhà cho e hỏi khi xuât hóa đơn cho cty nước ngoai có chi nhánh ở viêt nam thi…

– Cả nhà cho e hỏi khi xuât hóa đơn cho cty nước ngoai có chi nhánh ở viêt nam thi có ghi giá ngoại tệ dc ko?
E Xin cảm ơn !

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi khi xuât hóa đơn cho cty nước ngoai có chi nhánh ở viêt nam thi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *