anh chị cho e hỏi hóa đơn GTGT liên 2 có bắt buộc phải là màu đỏ ko ạ…

– anh chị cho e hỏi hóa đơn GTGT liên 2 có bắt buộc phải là màu đỏ ko ạ

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

4 thoughts on “anh chị cho e hỏi hóa đơn GTGT liên 2 có bắt buộc phải là màu đỏ ko ạ…”

  • Theo nghiên cứu hạn hẹp của mình thì chưa từng thấy văn bản nào quy định màu của các liên trong hóa đơn, chỉ quy định các nội dung, chỉ tiêu bắt buộc cần phải có trong hóa đơn đó mà thôi. Do vậy mình nghĩ bên bạn liên gì cũng được, không sao đâu. Hơn nữa bây giờ có hóa đơn điện tử, rồi hóa đơn tiền điện , nước bạn nhận đấy, toán giấy thường màu trắng có sao đâu

  • cái này mình không dám chắc vì chưa có quy định nào cụ thể về vấn đề này. Nhưng tại sao bên bạn không đặt in liên 2 màu đỏ như các DN thông thường khác đi, bạn muốn đổi màu hóa đơn làm gì chứ ??? Vấn đề này đâu có quan trọng đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *