Mọi người cho e hỏi, e gửi tạm ứng lên kho bạc nguồn 12 bên XDCB sửa đê đập khoả…

– Mọi người cho e hỏi, e gửi tạm ứng lên kho bạc nguồn 12 bên XDCB sửa đê đập khoảng 13 triệu mấy.
Trong đó, tiền gấp đất là khoảng 7triệu mấy kho bạc ko cho e tạm ứng bằng tiền mặt mà bắt tạm ứng chuyển khoản chỉ đc 50% số tiền tạm ứng.
Kho bạc kêu e xem TT161 or 39 nhưng e ko thấy mục nào để tạm ứng 50% hết, có ai bít chỉ giúp e với. E cảm ơn.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *