cho mình hỏi: Công ty mới thành lập ngày 14/07/2016. Thì giờ đã phải làm báo cáo…

– cho mình hỏi: Công ty mới thành lập ngày 14/07/2016. Thì giờ đã phải làm báo cáo tài chính chưa ạ? nếu phải làm r thì cho mình xem mẫu với ạ.

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

6 thoughts on “cho mình hỏi: Công ty mới thành lập ngày 14/07/2016. Thì giờ đã phải làm báo cáo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *