Các anh chị em bạn bè ơi, cho em hỏi: chi phí mua xe đạp của sếp (hóa đơn như hì…

– Các anh chị em bạn bè ơi, cho em hỏi: chi phí mua xe đạp của sếp (hóa đơn như hình đính kèm) thì làm sao cho nó trở thành chi phí hợp lý của dn đc nhỉ. Xe đạp sẽ dùng cho mục đích gì??✂✂
Cty em kinh doanh xây lắp, ko buôn bán thương mại.
Nghĩ kế hộ em với.Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Các anh chị em bạn bè ơi, cho em hỏi: chi phí mua xe đạp của sếp (hóa đơn như hì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *