CÁC ANH CHỊ CHO EM HỎI,ĐỐI VỚI CÔNG TY THÌ KHI XUẤT HÓA ĐƠN PHÍ LƯU KHO HÀNG ĐÔN…

– CÁC ANH CHỊ CHO EM HỎI,ĐỐI VỚI CÔNG TY THÌ KHI XUẤT HÓA ĐƠN PHÍ LƯU KHO HÀNG ĐÔNG LẠNH THÌ THUẾ SUẤT % Ạ

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

5 thoughts on “CÁC ANH CHỊ CHO EM HỎI,ĐỐI VỚI CÔNG TY THÌ KHI XUẤT HÓA ĐƠN PHÍ LƯU KHO HÀNG ĐÔN…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *