Cả nhà cho e hỏi báo giảm lao động thì phải làm những thủ tục gì ạ. E cảm ơn…

– Cả nhà cho e hỏi báo giảm lao động thì phải làm những thủ tục gì ạ. E cảm ơn

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi báo giảm lao động thì phải làm những thủ tục gì ạ. E cảm ơn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *