Chào cả nhà, các anh chị cho em hỏi có được nộp lại quyết toán thuế TNCN nếu phá…

– Chào cả nhà, các anh chị cho em hỏi có được nộp lại quyết toán thuế TNCN nếu phát hiện sai sót ko ạ? Em cảm ơn!

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 13, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà, các anh chị cho em hỏi có được nộp lại quyết toán thuế TNCN nếu phá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *